7. juuni 2023

Mardid külastasid Siberit

Rahvuslike traditsioonide säilitamiseks viisid Krasnojarski Eesti Selts ja Uus-Petseri raamatukogu 10. novembril läbi folklooriürituse „Mardipäev”. Kostümeeritud mardid käisid majast majja ja ja soovisid naabritele head viljaõnne.

Programm oli sisutihe. Raamatukogus tutvustas Krasnojarski Eesti Seltsi esindaja Vera Oinets kohaletulnutele mardipäeva ajalugu. Uus-Petseri ja Haida küla maskeeritud mardid näitasid mardikombeid. Pärast seda mindi külavahele marditama. Martide hulgas oli nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Mardid laulsid majades mardilaule, andsid lahendada mõistatusi ja said ka marditasu.

Mittemarditajad tantsisid raamatukogus eesti rahvatantse ning said võimaluse tutvuda eesti rahvamängude ja kommetega. Peole lõi erilise atmosfääri temaatiliselt sisustatud nurgake Uus-Petseri eestlaste rahvusliku käsitööga. Peo lõpetas traditsiooniline eesti köök.

 

Vera Oinets,

Krasnojarsk

Originaalviide