Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Mida tasub teada rahvuskaaslaste programmist?

Eesti on rahvusvaheliselt avatud riik. Euroopa riikide seas paistab Eesti silma välismaal elavate rahvuskaaslaste suure hulga poolest. Eestlaste koguarv maailmas on ligikaudu 1,1 miljonit, millest välismaal elavad rahvuskaaslased moodustavad vähemalt 15%.

Väliseestlaskond on viimaste aastakümnete jooksul märgatavalt noorenenud ja kasvanud on ka välismaal elavate Eesti päritolu laste arv. Loodud on uusi eestlaste organisatsioone Põhja- ja Lääne-Euroopas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ning Austraalias. Suurim väliseestlaskond asub hetkel Soomes, mis erinevate hinnangute põhjal küünib isegi enam kui 75 000 inimeseni. (veel …)

Eesti kultuuri ja traditsioonide tutvustamine Tšehhis

25.-26. juulil 2017 oli Tšehhi-Eesti Klubi (TEK) välisesindaja Iivi Zajedova kutsutud pidama ettekannet “Eesti folklooriarengu peegeldused” traditsioonilisel   rahvusvahelisel  Folkloori ja Muusika Kollokviumil Náměšť nad Oslavou. Korraldajaks oli Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia etnoloogia osakond. (veel …)

Eesti rahvuste päev

24. septembril 2017 tähistatakse Eesti rahvuste päeva, mis meenutab Eestimaa Rahvuste Foorumi esmakordset kogunemist 1988. aastal ning on pühendatud kõigile Eestimaal elavatele rahvustele.

24. septembril 1988. aastal toimunud I Eestimaa Rahvuste Foorum deklareeris erinevate rahvuste valmisolekut toetada põlisrahva püüdu taastada Eesti omariiklus ja demokraatlik elukorraldus. Eestis elavatele rahvastele pühendatud tähtpäev sai alguse 2005. aastal, mil tolleaegne rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kuulutas 24. septembri Eesti rahvusvähemuste päevaks. Tänavu tähistatakse rahvuste päeva juba kolmeteistkümnendat korda. (veel …)

Suvelaager innustas väliseesti noori Eestis ülikooli astuma

Augusti esimesel nädalal kogunes Tartusse suvelaagrisse 23 eesti juurtega noort vanuses 15–19 aastat, kellest kuus elavad Eestis ning 17 välismaal.

Lisaks Eestis elavatele noortele saabus Tartusse laagrilisi Austraaliast, Iirimaalt, Kanadast, Leedust, Lätist, Norrast, Saksamaalt, Soomest ja USAst.Laagri korraldas Eesti Naisüliõpilaste Selts sooviga teha omalt poolt oluline kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ning tähistamaks ka oma 105. sünnipäeva. (veel …)