Press "Enter" to skip to content

Koidula Tartus – kas laps või koidulaulik?

26. oktoobril kell 16-18 toimub Tartu Laulupeomuuseumis ümarlaud “Kultuur, kunst ja kohalikud omavalitsused”.  Arutelu lähtekohaks on Tartu Linnavolikogu otsus rajada Tartusse Jannseni ja Koidula kaksikmonument, kus Koidulat on kujutatud lapsena.

Žürii poolt võitjaks tunnistatud töö “Tärkamine”

Ideekonkursi tulemustest saab täpsemalt lugeda Tartu linna kodulehelt – vt. siia.

Ümarlauda korraldab EKSÜ koostöös Vanemuise Seltsiga

Vt. linnavalitsuse otsust

Vilde teatri uus hooaeg on avatud

Foto: “Krappi viimane lint” Alle-Saija Teatritalus, mängib Rein Annuk

Vilde teatri sügis on alanud väljasõitudega üle Eesti ja juba on proovisaalis alanud ettevalmistused uuteks etendusteks.

Vilde teater alustas oma sügishooaega ringreisiga Saaremaal. Erinevates maarahvamajades anti Janno Puusepa “Minejatega” kolme päevaga viis etendust. (veel …)

Vaimse kultuuripärandi konverents “Annivakast rüperaalini – elava pärandi märkamisest ja väärtustamisest”

20. oktoobril toimub vaimse kultuuripärandi konverents Tallinnas, Hopneri Majas (Raekoja plats 18). Konverents märgib 10. aasta möödumist Eesti liitumisest UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga.

Täpsem info, ajakava, programm ja registreerimine siin

Lauldes vestmine lummab pimedat tüdrukut

26. septembril 2016 avaldas Tartu Postimees artikli Veronika Sõstrast, kes sellel aastal veab ERM-is regilaulutuba. Artikli autoriks on Aime Jõgi.

Regilaulutuba on mõnus kooslaulmiskoht kõikidele inimestele, vanusest sõltumata. Kohal on laulik, kellega koos musitseerides veedetakse paar tundi ning iga kord võetakse üles uus teema.

Muusik Veronika Sõstar koos oma kahe truu kaaslase, väikekandle ja juhtkoer Gloryga. Foto: Sille Annuk

Selle sügise esimene regilaulutuba leiab aset 30. septembril, siis küll veel mitte ERMis, vaid Ruunipizza kohvikus, ning seal on külaline rahvaluule- ja muusikateadlane Janika Oras, teemaks töölaulud. (veel …)

Konverentsil saab kuulata ettekannet eestlaste suurpidudest Tšehhis

4.–5. oktoobril toimub 10 interdistsiplinaarne konverents Tšehhis, Rokycaní muuseumis. Konverentsi peaeesmärgiks on Tšehhi kõige uuemate kultuuri- ja ajaloopärandi uuringute kaardistamine.

Ettekandeid teevad eksperdid üldise ajaloo ja selle abiteadustest, samuti arheoloogiast, etnograafiast, kunstiajaloost, muusikateaduse teatriõppekavast, folkloorist, lingvistikast, kirjandusest, loodusteadustest ja muude sellega seotud erialadelt. (veel …)

Festival REGIÖÖ 23.-24. septembril Tartus

REGIÖÖ 2016 toimub 15. korda. Juubelifestivali leitmotiiv on “Ilu (on) ümberringi”, mis ajendatud aegadetagusest ja tänapäevani püsinud tundeilmast, kus ilu on kultuuriti ka regiooniti erineval moel nähtud ja loodud.

Suurte muusikapidude kõrval on RegiÖÖ pigem intiimne, võimaldades kuulajatel keskenduda esituste nüanssidele. Traditsiooniliselt on festivali fookuses eelkõige Läänemere rahvaste, aga ka kaugemate kultuuride varasemad kihistused ning eriti huvipakkuv on just ühisosa erinevate rahvaste pärandkultuurides. (veel …)

Rakke Valla Hariduse Selts tähistab aastapäeva

24. septembril tähistab Rakke Valla Hariduse Selts oma tegevuse taastamise 20. aastapäeva.

Rakke VHS on oma aastatelt juba väga väärikas, eelkäija Rakke Rahvahariduseseltsi asutamisest on tänaseks möödunud juba 102 aastat.

Eesti Kultuuriseltside Ühendus tänab Rakke Valla Hariduse Seltsi ulatusliku töö eest seltsi tegevuse taastamise järgsetel aastatel 1996 – 2016 rahva harimisel harrastustegevuse, muuseumi- ja kirjastustegevuse kaudu ning tunnustab ja tänab seltsi pikaajalist esimeest Aime Kinnepit tema järjekindla ja aktiivse seltsitegevuse korraldamise eest!