Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Peterburi Eesti Seltsi novembrikuu

Seltsi folkloorirühm Neevo kutsuti esinema Vene Etnograafiamuuseumi, mille marmorsaalis toimus 4. novembril 2017 rahvuskultuuridele pühendatud kontsert.

Folkloorirühmas tantsib kaasa ka endine juhendaja Leonida Braškina, kes tähistab detsembris oma 85. sünnipäeva ja kes nüüd tegeleb lisaks seltsi ürituste filmimisega. (veel …)

Vormsi Vere suvised meenutused

Jõulud on kohe-kohe päral ja talvisesse kargusesse toob suvesooje meenutusi Vormsi Vere eestvedaja Toivo Tomingas.

Suved on meil alati lühikesed. Kõik nädalavahed pikitakse suuremaid ja väiksemaid sündmusi juba varakult täis ja nii mõnigi oodatud ja loodetud asi jääbki lõpuks nägemata. See on asi, millega pisitasa harjud ja teed lihtsalt valikuid.

Ega vabaühenduste juhtidelgi elu teisiti möödu. Palju tahaks teha ja jõuda, aga lõpuks on hea, kui pooledki plaanid õnnestub realiseerida.

Ma muidugi räägin jälle Vormsi Verest. Seltsi kuues tegevusaasta oli paljuski samalaadne nagu varasemad, kuid tuli juurde ka uusi nüansse. (Ma loodan, et meie laulusõbrad Tõrvast ei pahanda, et ma neid nüanssideks nimetan!) (veel …)

Hingedepäeval süüdati Põlvas mälestusküünlad

2. novembril 2017 – hingedepäeval süüdati mälestusküünlad Põlva kalmuaias seltsitegelaste kalmudel ja ka kõigi nende haudadel, kellest on jutustanud Põlva Linna Harrastusteatri dokumentaalnäidendid. Selline on juba aastatepikkune Jakob Hurda Seltsi traditsioon.

Austust avaldati Toomas Toigerile, Adalbert Kiisale, Rein Villale, Imbi Saavale, Evald Kampusele, Joosep Pladole ja tema pereliikmetele, Rudolf Bergmanile, Jaan Vahtrale, Otto Mattissonile, Oskar Kurvitsale, Jüri Kimmelile, Eduard Tammele, Samuel Põvvatile jt.

Püha on elutule tuhaase…

Sirje Vill
Põlva Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi esinaine

Õppepäev “Kodukoha kultuurilugu ja seltsid” Viljandis

Foto: Esineb Rahvakultuuri Keskuse Viljandimaa rahvakultuurispetsialist Kati Grauberg-Longhurst, foto Margit Reinkubjas

8. novembril 2017 korraldas Eesti Kultuuriseltside Ühendus koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Rahvusarhiiviga Viljandimaa Omavalitsuste Liidu saalis õppepäeva kodupaiga kultuuriloo uurijatele, kus tutvustati mäluasutuste digiarhiivide kasutamist. (veel …)

Loengud Tartus “Väliseestlaste seltsid ja piiritagune eestlus”

PhD Iivi Zajedova
PhD Iivi Zajedova

Kodanikunädalal, 23. novembril, peab PhD Iivi Zajedova Tartus kaks loengut teemal “Väliseestlaste seltsid ja piiritagune eestlus”. Üks loeng toimub hommikul gümnaasiumiõpilastele Jaan Poska Gümnaasiumis ja kell 16.00 toimub kõigile huvilistele avatud loeng ERMis.

Teise maailmasõja tulemusena toimus eesti rahva lõhenemine kolmeks – kodueestlased, Nõukogude võimu eest lääne demokraatlikesse riikidesse põgenenud väliseestlased ning küüditatud. Kaks viimast osa eestlastest olid selle tulemusena sunnitud elama väljaspool kodumaad.

Ettekandel antakse ülevaade lääne pagulaseestlaste seltsi- ja harrastustegevusest ning seltside rollist omakultuuri hoidmisel eri aegadel kuni tänapäevani.

Iivi Zajedova on nüüdseks juba kümmekond aastat uurinud väliseesti seltside tegevust ja harrastustegevuse tähtsust eestluse säilimisel. Antud seminar ongi kokku pandud uurimustöö käigus kogutud materjalide põhjal (intervjuud, videod, fotod).

Iivi Zajedova teadustöö valdkonnaks on ühiskonnateadus ja kultuur, ta annab loenguid nii Tšehhi kui Eesti kõrgkoolides.

Iivi Zajedova on Tšehhi-Eesti Klubi välisesindaja ja Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liige.

23. novembril kell 16.00-16.45 ERMis Helmi Kurriku nimelises auditooriumis toimuval loengul osalemine on tasuta, kuid vajalik eelregistreerimine 

Ettekanne toimub seltside ja noorte koostööprojekti, filmikonkursi “Seltsis segasem” raames, mida toetab Eesti Kultuurkapital.

Korraldaja:
Margit Reinkubjas
Eesti Kultuuriseltside Ühendus
kultuuriseltsid.ee

Vanemuise Seltsi koori sügisüritused

Foto: Vanemuise Seltsi segakoor Narva-Jõesuus 2013. a, foto Raul Tammaru erakogu

Vanemuise Seltsi meeskoor WanSel ja segakoor Vanemuine alustasid 152. hooaega kooriproovidega juba 5. septembri õhtul, sest ees olid ootamas esinemised. Juba Richard Ritsingu ajal oli Vanemuise Seltsi kooril palju esinemisi maakohtades ja seda traditsiooni püüab koor ka jätkata. (veel …)

Novembris on Tartu Folgiklubi külaliseks Marju Kõivupuu

23. novembril kell 19.00 on Tartu Folgiklubi külaliseks Marju Kõivupuu, kes käsitleb oma üldharivas loengus muusika osa inimese eluringis “vanasti” ja tänapäeval.

Marju Kõivupuu on filoloog ja folklorist, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur. Ta on sündinud Mäepõru külas Võrumaal. 2002. aastal kaitses Marju Kõivupuu doktoritöö surmakultuuri suundumustest Võrumaa matusekombestiku näitel. Ta on pidanud erialaseid loenguid paljudes tele- ja raadiosaadetes ning osaleb Vikerraadio saatesarja “Memoturniir” võistkonnas. Kõivupuu oli 2017. aasta suvel toimunud XII noorte tantsupeo idee “Koit ja Hämarik” kaasautor.

Folgiklubi tahab pakkuda Tartus kultuuritundlikku ja harivat ajaveetmise võimalust, mis edendaks pärimus-, autorilaulumuusikat ning sellesuunalist populaarteaduslikku haridust ning mis leiaks kajastamist üleriiklikus meedias. Vestlusest, st autoritunnist, kus arutletakse ühe muusiku, autorilaulja ja sel hooajal ka uurijatega/teadlastega, valmib Klassikaraadio saade Folgialbum. Salvestus arhiveeritakse Eesti Rahvusringhäälingu arhiivis. Vestlusele järgneb muusikute kontsert, loeng või avalik vestlus publikuga.

Ants Johanson
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts